ZARGES Medical.System
Nowoczesna logistyka szpitalna firmy    

www.zargesmedical.pl

 

Zarges Polska sp. z o.o. jako generalny dostawca na teranie Polski rozwiązań logistycznych firmy Zarges , oferuje Państwu swe usługi w pełnym zakresie ; od doradztwa, poprzez projektowanie , a na dostawach i serwisie kończąc. Nasze długoletnie doświadczenie w wyposażaniu obiektów medycznych pozwolą ,wspólnie z Państwem, na stworzenie nowoczesnego i kompleksowego sytemu logistycznego, dopasowanego do aktualnych potrzeb i oczekiwań.

Wyzwania stojące obecnie przed polskimi szpitalami, w zakresie logistyki szpitalnej, stały się dla firmy Zarges głównym celem przygotowania kompleksowej oferty handlowej w tym zakresie. Firma Zarges to czołowy europejski producent kompletnych systemów logistyki szpitalnej. Systemy takie zostały z powodzeniem zainstalowane w setkach szpitali w całej UE. Kompleksowość oferty obejmuje pięcioetapowy proces realizowany w zakresach zgodnych z indywidualnymi oczekiwaniami klientów.Wszystkie usługi logistyczne od jednego dostawcy to większa swoboda działania. Dobrze rozumiana logistyka oznacza przede wszystkim zdjęcie z ludzi niepotrzebnych obciążeń i ułatwienie im produktywnego wykonywania pracy.

 

Pięć etapów prowadzących do sukcesu:
– doradztwo w zakresie optymalizacji logistyki szpitalnej
– analiza stanu i potrzeb klienta – koncepcja lub projekt wdrożenia
– realizacja dostaw i uruchomienie systemu
– serwis

Głównym efektem tak przeprowadzonego wdrożenia jest stały, zorientowany na zapotrzebowanie przepływ towarów, przejrzysty i dopasowany do wszystkich potrzeb szpitala.

 

System logistyczny ZARGES gwarantuje że:
– każdy artykuł jest zawsze na swoim miejscu i w odpowiedniej ilości
– system FIFO ( first-in/first-out) wyklucza braki towarów
– wszystkie procesy są w znacznym stopniu zautomatyzowane
– procesy są standardowe i w większości powtarzalne
– wszystkie przepływy artykułów i stany magazynowe są kontrolowane i zarządzane oprogramowaniem informatycznym i systemem kodów kreskowych lub matrycowych
– zmniejszają się koszty zapasów
– praca personelu jest łatwiejsza i wydajniejsza, a jednocześnie pozbawiona błędów.

 

Paleta usług oferowanych przez Zarges obejmuje następujące obszary:

MAGAZYNOWANIE 
    – planowanie i pomoc przy przestawieniu szpitala na system modułowy

PLANOWANIE TRANSPORTU 
    – optymalizacja procesów transportowych i dopasowanie częstotliwości zaopatrzenia

PROCEDURY MEDYCZNE W ODZIAŁACH 
    – planowanie i uruchamianie systemów modułowych na wszystkich oddziałach opiekuńczych i funkcyjnych

SZKOLENIE 
    – praktyczne i teoretyczne poinstruowanie wszystkich zainteresowanych pracowników.

 

Elementy składowe kompleksowego systemu logistycznego ZARGES:

   1. Oprogramowanie informatyczne w zakresie gospodarki magazynowej i lekowej
   2.  System kodów kreskowych lub matrycowych – oprogramowanie wraz z mobilnymi urządzeniami elektronicznymi
   3.  System modułowy składający się z mebli modułowych, wózków transportowych i koszy z etykietami .
   4.  System transportowy dla odpadów medycznych , procesów socjalno- bytowych i porządkowych

 

Efekty możliwe do uzyskania po wdrożeniu kompleksowego sytemu logistyki szpitalnej.

 1. Spełnienie aktualnych wymagań prawnych związanych i informatyzacją i gospodarką lekową .
 2. Zwiększenie wiarygodności danych wprowadzanych do systemów informatycznych.
 3. Skrócenie czasu wykonywania operacji magazynowych i dystrybucyjnych.
 4. Zautomatyzowanie wykonywanych czynności w procesach logistycznych.
 5. Zapewnienie pełnej kontroli nad przepływem towarów dzięki identyfikacji komputerowej .
 6. Pełna i aktualna informacja o lokalizacji wszystkich pozycji poszczególnych asortymentów towarów.
 7. Łatwe i przejrzyste zarządzanie zapasami materiałowymi .
 8. Likwidacja papierowych dokumentów związanych z obiegiem informacji i towarów.
 9. Likwidacja większości czynności związanych z weryfikacją dokumentów w magazynach.
 10. Bieżąca kontrola przebiegu procesów na magazynach i w transporcie szpitalnym.
 11. Automatyczna rejestracja wszystkich procesów logistycznych.
 12. Ułatwienie procesów planowania potrzeb materiałowych.
 13. Szybka identyfikacja i dotarcie do dowolnego produktu, szczególnie istotne w sytuacjach awaryjnych.
 14. Ograniczenie kosztów logistyki dzięki przyspieszeniu operacji rejestrujących przemieszczenia, szybkie skanowanie kodów powiązane z automatyczną rejestracją w systemie informatycznym.
 15. Automatyczna kontrola terminów przydatności poszczególnych produktów.
 16. Eliminacja większości błędów ludzkich w obszarze identyfikacji ilościowej i jakościowej, szczególnie istotna przy gospodarce lekami i materiałami medycznymi, gdzie pomyłka może oznaczać śmierć pacjenta.
 17. Zmniejszenie poziomu zagubień produktów w całym systemie.
 18. Szybkie i łatwe procesy inwentaryzacyjne, szczególnie ważne przy dużej rotacji personelu.
 19. Przejrzyste i łatwe księgowanie kosztów jednostkowych procesów medycznych, z możliwością prowadzenia kosztu ”na pacjenta”, w czasie rzeczywistym.
 20. Oszczędności finansowe w obszarze gospodarki lekami i procesami logistycznymi na poziomie 15%, w porównaniu do tradycyjnych systemów magazynowania i transportu, opartych na dokumentacji papierowej .
 21. Zmniejszenie cen jednostkowych leków, dzięki zakupom w opakowaniach zbiorczych.