Unizeto Technologies SA
 

Unizeto Technologies SA jest funkcjonującą od 1965 roku firmą wyróżniającą się wśród krajowych i zagranicznych liderów branży technologii informatycznych jako:

 - producent oprogramowania dedykowanego,
 - kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym,
 - dostawca zaawansowanych technologicznie usług outsourcingowych,
 - producent i integrator rozwiązań Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI),
  - oraz autoryzowany i akredytowany Ośrodek Szkoleniowy.


Unizeto Technologies SA jest funkcjonującą od 1965 roku firmą wyróżniającą się wśród krajowych i zagranicznych liderów branży technologii informatycznych jako:

 - producent oprogramowania dedykowanego,
 - kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym,
 - dostawca zaawansowanych technologicznie usług outsourcingowych,
 - producent i integrator rozwiązań Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI),
 - oraz autoryzowany i akredytowany Ośrodek Szkoleniowy.

Produkty i usługi znajdujące się w ofercie Unizeto Technologies SA bazują na autorskich rozwiązaniach i patentach opracowanych podczas prac badawczo-rozwojowych prowadzonych we współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi. Unizeto Technologies SA jest także współorganizatorem organizowanej
cyklicznie od 2001 roku międzynarodowej konferencji Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (www.efpe.eu), poświęconej teorii i praktyce powszechnego zastosowania podpisu elektronicznego w gospodarce i administracji publicznej. 

Unizeto Technologies S.A. jest właścicielem marki CERTUM. Jako firma z branży IT działa nieprzerwanie od 1965 roku.
Oferta Unizeto obejmuje produkty, usługi i rozwiązania dedykowane dla rynku administracji publicznej, ubezpieczeń społecznych, służby zdrowia, sektora biznesowego oraz klienta indywidualnego.
Główne segmenty działalności oscylują wokół:
 - Podpisu elektronicznego,
 - Centrum Danych 
 - Obsługi Korespondencji Masowej, 
 - Fabryka Oprogramowania, tworząca aplikacje Web&Mobile. 
 
  

Certum Powszechne Centrum Certyfikacji zostało utworzone w 1998 roku przez Unizeto Technologies SA na bazie rodzimego
oprogramowania proCertum. Jako pierwsze w Polsce uzyskało wpis do rejestru podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne. Specjalizuje się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamość osób w Internecie (odpowiednik dowodu osobistego), zapewniających wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów i danych elektronicznych oraz urządzeń komputerowych. Swoim klientom, zarówno w kraju, jak i zagranicą, oferuje największy zakres usług certyfikacyjnych PKI (ang. Public Key Infrastructure).


Oferta CERTUM PCC skierowana jest do podmiotów wykonujących zadania publiczne, szeroko pojętego biznesu oraz klientów indywidualnych i obejmuje m.in.:

 - emisję i zarządzanie certyfikatami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi,
 - weryfikację statusu certyfi katów w trybie on-line (OCSP),
 - ocenę poprawności podpisanych elektronicznie dokumentów (DVCS),
 - wystawianie elektronicznych poświadczeń nadania i odbioru,
 - usługi Elektronicznego Urzędu Podawczego,
 - usługi znakowania wiarygodnym czasem.
 

span style=